Tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. je 20. rujna 2016. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua“ s Ministarstvom poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Elcon Geraetebau d.o.o
Ukupna vrijednost projekta: 55.710.019,26 kn
EU udio u financiranju projekta: 14.859.114,65 kn
Razdoblje provedbe: 24.12.2015. – 24.4.2018.
Voditelj projekta: Husein Žlibanović, direktor
Koordinator projekta i kontakt osoba: Amela Žlibanović, amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Izgradnja i opremanje novih prostornih kapaciteta tvrtke;
  2. Nabava i implementacija novih strojeva i opreme za proizvodnju;
  3. Nabava IKT rješenja kao podrške proizvodnom ciklusu;
  4. Provedba stručnog usavršavanja djelatnika za korištenje novim tehnologijama;
  5. Podizanje vidljivosti projekta (s naglaskom na vidljivost EU sufinanciranja) i upravljanja projektom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Elcon Geraetebau kroz širenje ukupnih kapaciteta i tehnološku optimizaciju proizvodnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP u segmentu metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
R2 Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta te je komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 20 novih radnih mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta – zaposlenike, menadžment i kupce.

natjecaj