EU projekt

eu-flag

Europska unija
Zajedno do fondova EU

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Uspješno proveden EU projekt izgradnje i opremanja Hale E
tvrtke Elcon Geraetebau

Datum: 24.4.2018.

Nakon 28 mjeseci provedbe EU projekta, tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. je u travnju 2018. godine uspješno završila projekt „Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a odnosi se na izgradnju proizvodno-poslovne građevine, nabavu novih CNC obradnih centara te niza strojeva i uređaja u povezanim poslovnim procesima (upravljanje kvalitetom, montaža, logistika itd.), nabavu CAM sustava i računalne opreme te provedbu stručnog usavršavanja djelatnika za korištenje novih tehnologija pri čemu je cilj projekta bio povećati konkurentnost tvrtke Elcon Geraetebau d.o.o. širenjem ukupnih kapaciteta te tehnološkom optimizacijom proizvodnje.

Izgradnjom nove poslovno-proizvodne građevine te nabavom i implementacijom novih strojeva i opreme povećani su prostorni i proizvodni kapaciteti. Spomenuto je rezultiralo optimizacijom tehnologijskog procesa te uvođenjem nove usluge montaže sklopova visoke kompleksnosti u poslovanje tvrtke. Nabavom IKT rješenja u vidu CAM sustava te računalne opreme osigurana je puna operacionalizacija nabavljenih strojeva te omogućena proizvodnja kompleksnih obradaka. Provedbom stručnog usavršavanja djelatnika za rad na novim tehnologijama uspostavljen je interni know-how te omogućen adekvatan transfer znanja i na buduće zaposlenike.

Uspješnost u provedbi projekta potvrđuju i sljedeći ostvareni rezultati:

  • Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
  • Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
  • Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
  • Javnost informirana o provedbi projekta te komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Ukupna vrijednost projekta: 55.710.019,26 kn
EU udio u financiranju projekta: 14.859.114,65 kn
Razdoblje provedbe: 24.12.2015. – 24.04.2018.
Voditelj projekta: Husein Žlibanović, direktor
Koordinator projekta i kontakt osoba: Amela Žlibanović, amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

 


 

Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija  za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua

Na dan 24. prosinca 2015. godine tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. započela je s provedbom projekta “Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua“ koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ koji je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta. Očekuje se da će projekt biti sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Elcon Geraetebau kroz širenje ukupnih kapaciteta i tehnološku optimizaciju proizvodnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP u segmentu metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
R2 Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta te je komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 20 novih radnih mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta – zaposlenike, menadžment i kupce.

natjecaj

Elcon Geraetebau je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. je 20. rujna 2016. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua“ s Ministarstvom poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Elcon Geraetebau d.o.o
Ukupna vrijednost projekta: 55.710.019,26 kn
EU udio u financiranju projekta: 14.859.114,65 kn
Razdoblje provedbe: 24.12.2015. – 24.4.2018.
Voditelj projekta: Husein Žlibanović, direktor
Koordinator projekta i kontakt osoba: Amela Žlibanović, amela.zlibanovic@elcon-cnc.com

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

  1. Izgradnja i opremanje novih prostornih kapaciteta tvrtke;
  2. Nabava i implementacija novih strojeva i opreme za proizvodnju;
  3. Nabava IKT rješenja kao podrške proizvodnom ciklusu;
  4. Provedba stručnog usavršavanja djelatnika za korištenje novim tehnologijama;
  5. Podizanje vidljivosti projekta (s naglaskom na vidljivost EU sufinanciranja) i upravljanja projektom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Elcon Geraetebau kroz širenje ukupnih kapaciteta i tehnološku optimizaciju proizvodnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP u segmentu metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
R2 Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta te je komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 20 novih radnih mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta – zaposlenike, menadžment i kupce.

natjecaj

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr

http://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Elcon Geraetebau d.o.o.