To je za Elcon jedna dobra stvar, jer će olakšati poslovanje sa firmama iz EU, te na taj način biti još konkurentniji.