Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija  za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua

Na dan 24. prosinca 2015. godine tvrtka Elcon Geraetebau d.o.o. započela je s provedbom projekta “Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost Elcon Geraetebaua“ koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ koji je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta. Očekuje se da će projekt biti sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Elcon Geraetebau kroz širenje ukupnih kapaciteta i tehnološku optimizaciju proizvodnje.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i izvoza hrvatskih MSP u segmentu metaloprerađivačke industrije.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke te stvoreni preduvjeti za optimizaciju proizvodnog procesa, povećanje tehnoloških kapaciteta te poboljšanje uvjeta rada
R2 Optimiziran tehnologijski proces tvrtke te povećani i modernizirani proizvodni kapaciteti nabavom novih strojeva, opreme te IT rješenja
R3 Ojačani kapaciteti djelatnika usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama (strojevi i oprema)
R4 Javnost informirana o provedbi projekta te je komuniciran doprinos EU sufinanciranju projekta

Provedbom projekta ostvarit će se nužni preduvjeti za održivu globalnu konkurentnost tvrtke i širenje poslovanja, a utjecat će i na otvaranje 20 novih radnih mjesta te poboljšati poziciju ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta – zaposlenike, menadžment i kupce.

natjecaj