Površinska zaštita

Kako bi u potpunosti opravdali jedan od naših slogana „sve na jednom mjestu”, a u suranji sa mnogim galvanikama u Hrvatskoj i inozemstvu, osim same izrade dijelova, i njihove eventualne montaže u sklopove, nudimo i površinsku zaštitu dijelova.

Nudimo Vam kompletnu uslugu, te ćemo nakon strojne izrade dijelova, za Vas i površinski zaštititi iste.

Možemo Vam ponuditi gotovo sve površinske zaštite, a nabrojati ćemo samo neke, nama najčešće:

  • Eloksiranje
  • Kromatiranje
  • Cinčanje
  • Niklanje
  • Bruniranje
  • Farbanje
  • Elektropoliranje
  • Nitriranje
  • I mnoge druge

Ukoliko je potrebno, određene površine možemo i obraditi nakon površinske zaštite.

Elcon